Privacyverklaring

Privacyverklaring Garage Janssen Wanssum B.V.

Algemeen

Garage Janssen Wanssum BV, Stayerhofweg 4a, 5816 EJ, Wanssum, is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Garage Janssen Wanssum BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e‐mail (info@garagejanssen.nl) contact op met Garage Janssen Wanssum BV.

Derden

Garage Janssen Wanssum BV zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden 
verstrekken indien dit noodzakelijk is of Garage Janssen Wanssum daartoe op grond van de wet toe verplicht is. 
Garage Janssen Wanssum BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Garage Janssen Wanssum BV verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend om in contact met je te komen, de overeenkomst tot stand te brengen en onze diensten, producten aan te bieden, te leveren en te factureren.  
Vanuit de nieuwe verordening AVG vragen wij je toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor eerder genoemde doeleinden via een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst kun je ten allen tijden weer ongedaan maken.

Bewaartermijn

Garage Janssen Wanssum BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Geautomatiseerde besluitvorming

Garage Janssen Wanssum BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Garage Janssen Wanssum BV) tussen zit.

Social media

Via onze website kun je ook social media benaderen, zoals Facebook. Deze partij kan cookies op je computer 
plaatsen als je via onze website doorverwezen wordt. Garage Janssen Wanssum BV heeft hierop geen invloed.  
Meer informatie over hun privacy beleid vindt je op de website van Facebook.

Hyperlinks

Garage Janssen Wanssum BV wijst je erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks).  
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

Garage Janssen Wanssum BV behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Garage Janssen Wanssum BV. De meest actuele versie vindt je op onze website. Garage Janssen Wanssum BV adviseert je regelmatig op de webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Garage Janssen Wanssum BV en hebt je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@garagejanssen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vraagt Garage Janssen Wanssum BV je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Garage Janssen Wanssum BV reageert binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 
Garage Janssen Wanssum BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens: 

Garage Janssen Wanssum B.V.
Stayerhofweg 4a
5861 EJ Wanssum 

www.garagejanssen.nl
Contactpersoon: Ron Janssen 
Telefoon: +31 (0) 478 531515
E‐mail: info@garagejanssen.nl 
Inschrijfnummer Kvk: 12022889

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018  

Vervangend vervoer nodig?

Tijdens onderhoud of reparatie, kunt u één van onze leenauto’s huren. Naast personenauto’s beschikken wij ook over bedrijfsauto’s. Vraag naar de voorwaarden. Kiest u liever voor de elektrische fiets? Dan staat deze gratis voor u klaar!